Waszymi oczami - Magda

Pani Kasia wyróżnia się wieloma pozytywnymi cechami: 1. kompetencją i ogromną wiedzą, 2. życzliwością, 3. szybko i skutecznie reaguje w sytuacjach kryzysowych, 4. buduje przyjazną atmosferę, 5. uspokajająco wpływa na najmłodszych

Magda